HUIS VAN LORREINEN

Op de plek van het Huis van Lorreinen stond tot voor kort een bouwval. Omdat de locatie gelegen is op een hoek van de Grote Markt in Mechelen, was het een doorn in het oog van de bewoners van deze historische Belgische stad. Het architectenbureau dmvA (door middel van Architectuur) uit Mechelen kreeg de opdracht van de gemeente om deze plek in te vullen.
Belangrijk uitgangspunt bij deze opdracht was het respecteren van de historische omgeving en tegelijkertijd het creëren van hoogwaardige woningbouw.

Het Huis van Lorreinen bestaat uit een gerenoveerd hoekpand en drie aanpalende rijtjeswoningen. Het concept van het Huis van Lorreinen volgt de structuur van de oorspronkelijke gevels om zo het ritme van de straat niet te verstoren. Daardoor zijn de woningen verticaal en smal. De gevels aan de Fredrik De Merodestaart zijn qua uitstraling wat behoudender. De nieuwe gevels aan de Scheerstraat zijn wat expressiever.

wit

Het oorspronkelijke hoekpand was ooit witgepleisterd en de stad Mechelen vroeg aan dmvA om dat terug te brengen. De andere panden werden daarom ook wit, maar ieder met een ander materiaal. De eerste gevel bestaat uit aluminium lamellen, de tweede uit prefab zichtbeton met een kruisjes-patroon. De derde bestaat uit glas, waarbij de onderste verdieping voor commerciële doeleinden kan gebruikt worden.

kruisjespatroon

De middelste, puntige, gevel is meest opvallende. Deze is opgetrokken in prefab zichtbeton en kreeg een kruisjespatroon mee. Dit patroon is een speelse knipoog naar de Sint-Romboutstoren die boven de huizen uitsteekt. De gevels is niet alleen bijzonder maar heeft ook een extra functie. Omdat op de Grote Markt veel horeca aanwezig is en dus ook veel passanten en dagjesmensen langskomen zorgt de façade voor afscherming en privacy.

binnenstraat

Het hoekpand had door zijn ligging geen goede daglichttoetreding. Als oplossing hiervoor werd een binnenstraat gecreëerd tussen de woningen. Op het einde van deze binnenstraat bevindt zich een wand met planten. Alle woningen worden nu via deze semipublieke buitenruimte ontsloten. De binnenstraat functioneert ook als ontmoetingsplek voor de bewoners.

Zwevend boven de binnenstraat zijn de terrassen van de woningen aangebracht. Deze zijn uitgevoerd met vloertegels in strekmetaal. De terrassen kijken uit op de vlakbij gelegen Sint-Romboutstoren.

 dmvA besloot om de binnenruimtes niet zelf in te richten, maar de bewoners de flexibiliteit te geven om hun woning zelf in te vullen naargelang hun behoeften.

 

De foto’ s zijn gemaakt door Sergio Pironne

-- Lees meer --