Jouw privacy is belangrijk voor ons
Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om je meer informatie te geven over hoe wij  je privacy beschermen, waaronder informatie over hoe je je rechten op gegevens kunt uitoefenen. Hieronder lees je meer over hoe we met je gegevens omgaan. Door gebruik te maken van onze site ga je akkoord met ons privacybeleid. Vanzelfsprekend worden je gegevens nooit zonder nadrukkelijke toestemming aan derden verstrekt.

Over ons
overmooienlelijk is een initiatief van KEK dnl en is gevestigd aan de Carmelweg 13, 6564 AH Heilig Landstichting.
Wij zijn te bereiken via mail info@overmooienlelijk.nl en via telefoon  +31 (0) 24 324 59 90.

overmooienlelijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacystatement.

Bescherming persoonsgegevens
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. overmooienlelijk zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een evenement, een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan je gevraagd worden jouw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Bankrekeningnummer
 • KvK nummer en Btw nummer
 • Bedrijfsnaam
 • Website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk gesprek, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken wij je persoonsgegevens?
Je gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Om je te kunnen bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om de overeenkomst die klanten of partners met overmooienlelijk afsluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen
 • Klanten, partners of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is
 • Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren

Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig met de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit reglement. overmooienlelijk analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen.

Geautomatiseerde besluitvorming
overmooienlelijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
overmooienlelijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Hiervoor wordt een termijn van zeven jaar gehanteerd na de laatste opdracht/bestelling/factuur en/of bezoek aan de website, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal overmooienlelijk zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
overmooienlelijk deelt je persoonsgegevens uitsluitend met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

overmooienlelijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt overmooienlelijk je persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
overmooienlelijk gebruikt enkel technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Onze analytische cookies maken geen inbreuk op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door overmooienlelijk. Ook heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@overmooienlelijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. overmooienlelijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
overmooienlelijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@overmooienlelijk.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@overmooienlelijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

10 september 2018